Linux ·

KaOS 2016.07 和 Ubuntu 16.04.1 发布下载

KaOS 第一次默认XFS文件系统,启用增强的错误检测硬件问题,也改善了崩溃恢复算法和各种工具来验证的能力和发现修复损坏的元数据,附带 Frameworks 5.24.0, 默认 Plasma 5.7.2 桌面版本,KDE Applications 16.04.3,Qt 5.7.0。

下载地址:KaOS-2016.07-x86_64.iso

6天前,Ubuntu 16.04.1 发布了,本次发布提供桌面版、服务器版以及云产品。一同发布的还有Kubuntu、Lubuntu等类Ubuntu操作系统。很以往一样,修复一些已知bug,新增一些新功能。具体信息可在Ubuntu 16.04.1改进汇总页面查看。

下载地址:

ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso (1,443MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

kubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso (1,466MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

lubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso (855MB,SHA256, signature, torrent, pkglist)

ubuntu-mate-16.04.1-desktop-amd64.iso (1,585MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

mythbuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso (1,379MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

ubuntu-gnome-16.04.1-desktop-amd64.iso(1,239MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

ubuntukylin-16.04.1-desktop-amd64.iso (1,476MB, SHA256, signature, torrent,pkglist)

ubuntustudio-16.04.1-dvd-amd64.iso (2,658MB, SHA256, signature, torrent, pkglist)

xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso(1206MB, SHA256, signature, torrent, pkglist).

参与评论